strzałka do góry

Aktualności A kuku nr 1

Bądź na bieżąco! Sprawdź najnowsze wydarzenia z życia Przedszkola A KUKU!


REKRUTACJA 2019/2020

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA A KUKU
(Os. Piastów 23A)
w pozostałych naszych przedszkolach, na rok szkolny 2019/2020, nie ma wolnych miejsc.


PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ!

WYPEŁNIONY WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU WRAZ Z EWENTUALNYMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW:

1. GŁÓWNYCH

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 107 i 416);

2. DODATKOWYCH

  • dokument poświadczający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica,
  • zaświadczenie wydane przez żłobek lub inną placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3,
  • orzeczenie sądu rodzinnego ustalającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

 

Pobierz wniosek do wydruku

Oświadczenia składane w chwili podpisania umowy (po ogłoszeniu wyników):
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie dla bliźniaków
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Wypełnione wnioski należy złożyć w formie papierowej w Publicznym Przedszkolu A KUKU
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

Wnioski w postaci papierowej są także dostępne bezpośrednio w naszych placówkach.
Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020


Zobacz terminarz
Publiczne Przedszkole A KUKU nr 3 już otwarte!


Miło nam poinformować, że na Os. Mistrzejowice powstała nasza nowa placówka publiczna.
Zapraszamy do odwiedzin.
Os. Mistrzejowice 9 (budynek po Poczcie Polskiej).

Więcej informacji pon nr tel. 790 538 050.