strzałka do góry

Aktualności A kuku nr 3

Bądź na bieżąco! Sprawdź najnowsze wydarzenia z życia Przedszkola A KUKU!


REKRUTACJA 2021/2022

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA A KUKU nr 3
w Krakowie Os. Mistrzejowice 9/2A


Rekrutacja na rok szkolnych 2021/2022 prowadzona jest z wykorzystaniem serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl) oraz w formie papierowej.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 – 31 marca 2021 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie rekrutacyjnym Formico od 01.03 od godz. 8:00 do 31.03 godz. 16:00 (krakow.formico.pl)

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie.

Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w przedszkolu biorącym udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico.

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu wskazanym przez rodziców jako pierwsze.

Niezłożenie w terminie do 31 marca 2020 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.


do 1 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja wniosków przez przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach


23 kwietnia godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na drzwiach przedszkolnych (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach


26 kwietnia – 7 maj

Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora


10 maj 2021 r. godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

 

 

Uwaga:

Dzieci urodzone po 31.12.2018 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 29 czerwca 2021 r., jeżeli przedszkole  będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022 (tj. urodzone w 2015 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkoli w pierwszej kolejności jeżeli będzie wolne miejsce w grupie wiekowej.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola od 29 czerwca 2021 r., jeżeli wybrane przedszkole będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.