strzałka do góry

Oferta

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00
przez cały rok kalendarzowy.
Opieka w godzinach 8.00-13.00 jest BEZPŁATNA.
Każda następna rozpoczęta godzina płatna tylko złotówkę (50gr dla posiadaczy karty dużej rodziny) plus opłata za ewentualne wyżywienie.


 • W ofercie podstawowej

  nieodpłatnie, w ramach systemu „godzina za złotówkę”
 • Angielski
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia rytmiczne
 • Indywidualne konsultacje z logopedą
 • Religia
 • Zajęcia taneczne
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa
 • Robotyka
 • Uroczystości rodzinne


Wyżywienie:

Dzieci mogą korzystać odpłatnie z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka wynosi: 15,00 zł
w tym śniadanie – 2 zł, przekąska - 0,50 zł, dwudaniowy obiad – 11,00 zł, DIETA – 11,50 zł, podwieczorek – 2,00 zł.


Metody, jakie stosujemy w codziennej pracy z dziećmi:


 • Techniki Freineta (swobodne teksty, korespondencja międzyprzedszkolna, doświadczenia poszukujące),
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,
 • Pedagogika zabawy „Klanza”,
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • Odimienna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak,
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Elementy metody Dennisona i Labana,
 • Metoda malowania 10 palcami,
 • Metody aktywizujące - np. burza mózgów,
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Zabawy badawcze,
 • Doświadczenia,
 • Obserwacje przyrodnicze.


Zajęcia na Tauron Arena

Publiczne Przedszkole A KUKU bierze udział w programie „Akademia Przedszkolaka” dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich, realizowanym przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowo-rekreacyjne. Mają one na celu angażowanie dzieci z krakowskich przedszkoli do różnorodnych form aktywności ruchowej, zabaw dostosowanych do wieku i stopnia sprawności oraz rozbudzanie zainteresowań sportowych. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.
Zajęcia odbywają się na Małej Hali Tauron Arena przy ul. Lema 7 w Krakowie.